Acupunctuur Amersfoort, acupuncturist Feng

Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Page 3
Verantwoording en copyright

 Wat zijn mogelijke gevolgen van langdurig medicijngebruik bij veel voorkomende klachten?

Medische wetenschap heeft al bewezen dat langdurig en grote hoeveelheid medicijngebruik weer nieuwe klachten, zelfs ernstige klachten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld:

* Langdurig gebruik van slaappillen/kalmeringsmiddelen tegen slapeloosheid kan leiden tot afhankelijkheid ervan, maar doordat de oorzaken van slapeloosheid niet zijn opgelost, zullen er veel meer andere klachten en nog ernstiger klachten worden veroorzaakt.

* Het gebruik van pijnstillers tegen pijnklachten kan de oorzaken van de klacht bedekken en de klacht nog ernstiger laten worden, doordat de klacht en ook de oorzaken niet op tijd worden behandeld.

 * Het langdurig gebruik van hormoonpreparaten bij veel klachten kan leiden tot overgewicht en ook hormonale klachten.

* Langdurige griep injecties bij ouderen kunnen leiden tot tinnitus, cataract, glaucoom, hartaanvallen, beroerte, alzheimer, etc., heel veel ouderdomsklachten en/of kanker, doordat de lage weerstand steeds laag blijft als gevolg van verstoring van yin, yang, qi en bloed.

* Het langdurige gebruiken van medicijnen tegen droge ontlasting kan leiden tot het verliezen van heel veel qi, dus verliest men energie en kracht. Bij droge ontlasting, zorgt Chinese geneeskunde voor een normale ontlasting, die niet dun/geen diarree is.

* Langdurig gebruik van antibiotica kan veel witte cellen dood maken, hetgeen leidt tot lage weerstand. Veel chronische ontstekingen aan organen zoals blaasontsteking, adnexitis, bekkenontsteking, prostatitis, gastritis, maar ook artritis, enz., zijn  aseptische ontstekingen doordat het evenwicht tussen yin en yang wordt verstoord, er onvoldoende qi en bloed is of qi en bloed stroomt niet meer door volgens TCG, dus kan antibiotica zulke ontstekingen niet verhelpen, maar kan het juist leiden tot nog lagere weerstand en nog ernstiger ontstekingen, doordat vele witte cellen worden dood gemaakt door het langdurige gebruik van antibiotica.

* Door langdurig diuretica te gebruiken voor behandeling van diverse soorten oedemen, wordt urine verhoogd, dus het lichaam verliest veel vocht, het bloed is hoog geconcentreerd, wat kan leiden tot cerebrale embolie. 

* Andere medicijnen, zoals langdurig innemen van sedatieve hypnotica kan leiden tot een lage bloeddruk en een cerebrale trombose veroorzaken.

* Door langdurige procoagulante medicijnen te gebruiken bij bloedstoornissen bij ouderen om het bloeden te stoppen en stolling te bevorderen kan bijdragen aan trombose, bij ouderen met cerebrale arteriosclerose en hoog cholesterol, is er meer kans op bloedstolling en trombose en daarna een beroerte.

* Langdurig medicijngebruik tegen hoge bloeddruk kan mogelijk een beroerte veroorzaken. Doordat langdurig bloedvaten worden verwijd met medicijnen, kunnen de bloedvaten ernstig worden aangetast, verliezen de bloedvaten soepelheid en is het mogelijk dat deze op enig moment breken en een beroerte veroorzaken.

* Langdurig medicijngebruik bij  suikerziekte kan mogelijk uiteindelijk hartklachten veroorzaken . Veel diabetespatiënten overlijden eigenlijk uiteindelijk door het gebruik van medicijnen, niet door de ziekte zelf. 

--------------

Er zijn heel veel bijwerkingen bij langdurig medicijngebruik, in ieder geval zullen de twee belangrijke organen, de lever en de nieren worden aangetast, want lever en nieren spelen de rol van ontgiften en afval lozen, dus deze twee organen zullen als eerste hierbij worden betrokken, verder kan de maag vaak ook worden beschadigd.

* Verder zal het langdurig gebruiken van vitaminetabletten ook bijwerkingen geven.  Om weerstand te verhogen, gebruikt men vaak ook vitaminetabletten.  Maar wetenschappelijke experimenten  hebben al bewezen dat het langdurig gebruiken van onnatuurlijke vitaminetabletten niet alleen de weerstand niet verhogen,  maar juist ook het leven verkorten. Bijvoorbeeld, een groep mensen gebruikt geen vitaminen, een groep wel. Na vele jaren van follow-up onderzoek, hebben wetenschappers ontdekt dat de groep mensen die vitaminen gebruikten veel meer verschillende  soorten klachten kregen en eerder kwamen te overlijden dan de groep mensen die geen vitaminen gebruikten.

* Naast medicijnen en vitaminen, kan ook het gebruik van natuurlijke producten zonder medische kennis vaak ook bijwerkingen geven en andere, zelfs ernstige klachten veroorzaken. Om vanuit het perspectief van de Chinese geneeskunde de weerstand te verhogen , om gezond te kunnen blijven,   moet er rekening worden gehouden met yin, yang, qi en bloed.  Als mensen geen rekening houden met deze vier elementen en het evenwicht daartussen, dan zal de doelstelling niet alleen niet kunnen worden bereikt, maar kunnen er andere klachten, zelfs ernstige klachten worden veroorzaakt, doordat het evenwicht van yin, yang, qi en/of bloed kan worden verstoord door het gebruik van eenzijdige natuurproducten. 

Hiervoor adviseert therapeut Feng u vriendelijk dat het zeer gunstig is om een advies te vragen voor gebruik van natuurlijke producten bij een betrouwbare praktijk Chinese geneeskunde.

Naast de bijwerkingen van langdurig medicijngebruik, zal een chirurgische operatie ook heel veel beschadigingen toebrengen aan het menselijk lichaam, bijvoorbeeld bij veel rug- en knie-klachten kan men na een operatie niet meer goed lopen. Verder kan het evenwicht tussen yin-yang erg verstoren, qi en bloed erg verzwakken en/of stromen niet goed meer door en leidt het ok tot andere klachten en wordt het leven ook verkort.

Een voorbeeld, een vrouw van middelbare leeftijd, heeft meerdere keren een operatie gehad aan haar knie, maar de operaties konden haar klachten niet verhelpen, uiteindelijk krijgt zij een kunstknie. Zij kan nu niet alleen, niet meer goed lopen, maar door de vreselijke pijn, moet zij dagelijks vele pijnstillers slikken, de pijn blijft nog steeds, dus soms moet zij onder narcose door een arts vanwege de enorme pijn. Zij kan niet meer buiten lopen en van het leven genieten.

Bovenstaande is een gevolg van een chirurgische operatie. In de praktijk zijn er heel veel zulke gevolgen na een operatie.

Verder heeft de wetenschap ook al bewezen dat hoe meer operaties er worden gedaan, hoe korter het leven zal worden.

Home

 

Tel.: 033 - 4564693         info@chinatura-medica.com           K.v.K. nr.    52945723

info@chinatura-medica.com

Klachten en oorzaken?

Waarom eerst ziektepreventie?

Beste behandelseizoen/tijd?

Tekenen van beroerte?

Uitstraling duidt welke klachten?

Kan TCG samen met WG?

Kan TCG klachten behandelen?

Doet acupunctuur pijn?

Gevolgen lang medicijngebruik?

Kan leeftijd worden verlengd?

Alle klachten ontstaan door lichaam uit balans

Chinatura Medica brengt uw lichaam in balans


               Chinatura Medica          Triangelstraat 66                 3822 DJ  Amersfoort

Chinatura

中华自然医药堂

Medica

. Behandeling . Verzorging . Preventie

Preventie boven behandeling

Verzorging betekent lang leven

©2011